Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки - фаза 2

  

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):

НАЦИОНАЛ ТУРС ЕООД 


Общата стойност на заявлението за подкрепа: 24246,48лв.
 
Начало: 14.06.2021г.
Край: 14.09.2021г.