Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки - фаза 1

           
   
   
 
 
 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):

НАЦИОНАЛ ТУРС ЕООД 


Общата стойност на заявлението за подкрепа: 56756,82лв.
 
Начало: 19.03.2021г.
Край: 19.06.2021г.