ЦОИЛР "Сократ"

Център за образователни иновации и личностно развитие "Сократ"

Център за образователни иновации и личностно развитие „Сократ“ е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което организира семинари и конференции в областта на предучилищното, средното и специалното образование.

"Сократ" провежда легитимни квалификационни курсове за директори, учители и служители от различните области на образователната сфера. Центърът цели да разпространи добрите практики във формалното и неформалното обучение чрез разработването и участието в различни български и международни проекти.

Центърът насочва своята дейност и към популяризирането на доброволчеството в България, организирайки доброволчески програми, национални кампании, европейски доброволчески обмени и обучителни визити.

ЦОИЛР "Сократ" предлага квалификационни курсове, семинари и обучения, водени от едни от най-изявените специалисти в сферата на образованието и педагогиката в България. Високият им професионализъм и признатият им опит както на национално, така и на международно ниво гарантират успеха и качеството на предлаганите обучения.

Квалификационни курсове за директори на предучилищни и училищни организации

 • Управление на ефективната образователна институция
 •  Управление на делегирани бюджети в образователната организация 
 •  Наставничеството в образователната институция
 • Разработване и управление на национални и европейски проекти
 • Електронни инструменти за управление на виртуална среда в образователната институци
 • Презентиране и самопрезентиране. Създаване и представяне на мултимедийна презентация
 • Тренинг за изграждане на екипи в образователната организация 
 • Тренинг за управление на конфликти в образователната организация

Квалификационни курсове за педагогически специалисти от предучилищни и училищни организации

 • Проектно базирано обучение. Разработване и управление на проекти
 • Създаване и поддържане на блог на учителя/класа/групата
 • Електронни инструменти за професионална комуникация във виртуална среда
 • Презентиране и самопрезентиране. Създаване и представяне на мултимедийна презентация
 • Игровизация в обучението – обучение чрез уебинар
 • Съвременни тенденции в проверката и оценката на децата/учениците
 • Мениджмънт на ученическия клас 
 • Изготвяне, роля и презентиране на портфолиото на учителя/ученика
 • Техники за решаване на конфликти в детската градина/училището
 • Съвременни стратегии за работа с родителската общност

Практически насоки за родители и педагогически специалисти

 • Обучение в ефективно родителство
 • Развиване на уменията за справяне с гнева и намаляване на агресивните прояви на децата/учениците
 • Практически насоки за разбиране и обучение на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието
 • Практически насоки за разбиране и обучение на деца и ученици с аутизъм
 • Практически насоки за разбиране и обучение на деца и ученици с дислексия

Сайт на ЦОИЛР "Сократ": https://sites.google.com/site/centersocratesbg/