ЕКСКУРЗИИ
 
 
ПОЧИВКИ
 

Квалификационни курсове

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ  "ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ" 

На 2 и 4 ноември 2015 год. в град Пловдив се състоя образователен форум „Иновации в управлението на училищното образование“, организиран от ЦОИЛР "Сократ", съвместно с РИО София-град и "Национал турс" и с подкрепата на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

В квалификационния семинар взеха участие близо 300 директори на софийски училища и детски градини, представители на Министерството на образованието и науката, ръководители на общински образователни администрации и представители на неправителствени организации. Лектори на форума бяха изтъкнати университетски преподаватели, със специалното участие на г-жа Милена Дамянова, председател на Парламентарната комисия по образование и наука в 43-ото Народно събрание.

Основната цел на семинара беше да фокусира вниманието на представителите на педагогическата общност върху ключовите аспекти, свързани с възможностите за промяна и модернизация на българското образование.

Основните теми, представени и дискутирани по време на образователния форум, бяха: 

  • „Законодателни иновации - Макрополитики за промяна, реализирани в Проекта за закон за предучилищното и училищното образование“; 

  • „Иновации в подзаконовата нормативна база и учебна документация – държавни образователни стандарти и учебни програми“;

  • „Лидерството в  образователните организации“; „Директорът наставник“.  

 Снимки от събитието и повече информация за ЦОИЛР "Сократ" може да намерите на сайта: https://sites.google.com/site/centersocratesbg/event-calendar