ЕКСКУРЗИИ
 
 
ПОЧИВКИ
 

Одобрени програми 2019

Наименование на програмата

 

Статус

 

Приобщаващо образование – философия на подкрепата

Одобрена

 

Училищното и предучилищното образование – реалност, иновативни подходи и перспективи

Одобрена

 

Управление на качеството в образователната институция – същност, принципи, цели, изисквания, реализация. Самооценяване

Одобрена

 

ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С РОДИТЕЛИТЕ

Одобрена

 

ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Одобрена

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ И ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ И ДЕЦА-БЕЖАНЦИ

Одобрена

 

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

Одобрена

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Одобрена

 

ОСНОВНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Одобрена

 

МОТИВАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО И РАЗВИТИЕ НА ЕКИПНАТА РАБОТА

Одобрена

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ТЕХНИКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

Одобрена

 

ГОТОВНОСТ НА ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИЩЕ – ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Одобрена

 

ЕМПАТИЯТА В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Одобрена

 

ЕМПАТИЯТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА

Одобрена

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС И ЕМОЦИИТЕ

Одобрена