# ЕВРОПРОЕКТИ

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от панд ...
Квалификационни курсове за директори и педагогически специалисти